آواز یونس دردشتی 1

آواز یونس دردشتی 2

ساقی نامه

کسی که روی تو دیداست حال من داند

يونس دردشتي

يونس (يونا)     دردشتي ، به سال 1288 خورشيدي در خانواده ای پا به جهان گذاشت كه صداي خوش و خوب و رسا در آن خانواده موروثي و موهبتي خدادادي بود . پدر او هر روز با صداي بلند شروع به خواندن آواز ميكرد و او نيز به تقليد از پدر آواز مي خواند و از سن 5 سالگي خوانندگي را نزد پدر شروع و مشغول يادگيري رديف ها و مقام هاي آواز ايراني گرديد.

 شوق و علاقه اين كودك به موسيقي و آواز به حدي بود كه روزانه به جاي بازي هاي كودكانه و شيطنت ، به هيچ چيز جز موسيقي فكر نمي كرد و خيلي مودب جلوي پدر مي نشست و به فراگيري موسيقي مي پرداخت.

يونس دردشتي در سن سيزده سالگي پدر را از دست داد و ديگر نتوانست از محضر او بهره ور شود لذا ، روزها به صفحات گرامافون گوش مي داد و به اندوخته هاي خود مي افزود تا این  كه به محضر مرحوم استاد مرتضی ني داود راه يافت و نزد آن استاد بي نظير مشغول تحصيل و فراگيري علم موسيقي گرديد . نخستين دستگاهي كه نزد استاد آموخت " دشتي " بود كه در اولين كنسرت خود به همراهي يحيي خان زرين پنجه در گراند هتل بر پا كرد از موفقيت بزرگ و فراواني برخوردار گشت و همين موفقيت سبب شهرت و معروفيت بيش از حد براي او شد و به راديو راه يافت تا جائي كه نام " بلبل راديو " را به او اطلاق كردند . وي در طول همكاري خود با راديو ، با هنرمنداني مثل : مرتضي محجوبي ، حسين ياحقي ، ابراهيم منصوري ، جليل شهناز همكاري داشت و تمام دستگاههاي ايراني را اجرا كرده است و با اینكه حدود 70 سال از سن او مي گذشت بخوبي مي خواند .

یونس دردشتی بعد از انقلاب با توجه به محدودیت های که برای کلیمیان بوجود آمده بود به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1374 در آنجا در گذشت.

يونس در دشتي (متولد:1288 ~ درگذشت:10/12/1374) نیویورک

يونس(يونا) دردشتي خواننده باتحصيلات كلاسيك درمدرسه آليانس ودرموسيقي خودآموخته وبهره برده ازراهنمايي هاي يحيي زرپنجه ومرتضي ني داوود با اولين كنسرت درگراند هتل تهران همراه يحيي زرپنجه (1305) وآخرين كنسرت درآمريكا (1370) وهمكاري با راديو تهران وراديو اصفهان (سالهاي 1350-1330) و راديو ايرانيان درنيويورك وداراي لحن مشخص درخوانندگي وپيروي ازمكتب آوازاصفهان كه ازآثار او مي توان به تعدادي ضبط هاي راديويي وچند صفحه گرامافون همراه سنتور عباس زندي وتار ابراهيم سرخوش، حاوي آوازها وچند تصنيف قديمي اشاره كرد.

http://www.iranold.net