عهد شکن

چه شود

دار فانی

دردا - دشتی

دردا - عشاق

ای گل خندان

حلقه به گوش - افشاری

خرابات

شب در خیالت

وای بر دل من

روح انگیز

بتول عباسی (روح انگیز)‏ در سال 1283 در شیراز متولد شد و در1368 در گذشت.

وی کارش را از سال 1307 پس از آشنایی و ‏ازدواج با حسین سنجری، شاگرد و همکار کلنل وزیری آغاز کرد و روح انگیز، نامی است که کلنل ویزری برای ‏وی برگزید ‏

به گفته روح الله خالقی آهنگهای وزیری یا توسط خودش خوانده می شد و یا عبد العلی وزیری آنها را می خواند. ‏کلنل وزیری مایل بود خواننده زنی تربیت شود تا بتواند بعضی از قطعه ها را بخواند. در آن زمان تنها زنان ‏ ارامنه قادر به اینکار بودند. حسین سنجری با معرفی روح انگیز به کلنل، به تربیت وی پرداخت و او ‏همکاری خود را با وزیری آغاز کرد

روح انگیز از اولین خوانندگانی است که در قطعه های دوصدایی آواز ایرانی که به ابتکار کلنل وزیری ساخته شد، ‏شرکت کرد. همچنین، از اولین خوانندگانی محسوب می شود که قطعه هایی برای کودکان خوانده است

وی از ‏آغاز تاسیس رادیو (1319) با این موسسه همکاری داشت و همراه تار مرتضی نی داوود، پیانوی مرتضی محجوبی ‏و بعدها گروه همنوازی سرخوش برنامه هایی اجرا کرد

http://www.semital.com/person/1274.htm