پیشینه رضاقلی میرزاظلی

آواز رضاقلی میرزاظلی

رضاقُلی  ‌میرزا ظِلّی

سال ۱۲۸۵ شمسی  درتهران به‌دنیا آمد. پدرش احمدمیرزا ظلی بود

ظلی درآواز از شاگردان اقبال آذر و عارف قزوینی بود. با توجه به عمر کوتاه او آثارش در حد خوانندگانی مانند طاهرزاده، قمر، اقبال، ادیب می‌باشد.

. او صفحه گراموفونی با ارسلان درگاهی (سه تار) و ابوالحسن صبا (ویولون) و مشیر همایون شهردار (پیانو) ضبط کرده‌است.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران رضاقلی‌میرزا ظلی یکی از خوانندگانی است که در آوازهایش بهترین تحریرها را ارائه داده است

ظلی در سن 39 سالگی در 23 بهمن 1324 به بیماری سل درگذشت.